102. rocznica urodzin Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Miasta Radomska

W Wadowicach 18 maja 1920 roku urodził się Jan Paweł II (właśc. Karol Józef Wojtyła), arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), papież (1978 – 2005), Sługa Boży Kościoła Katolickiego, a także Honorowy Obywatel Miasta Radomska od 2001 roku.

Kardynał Karol Wojtyła na następcę św. Piotra wybrany został 16 października 1978 roku, kiedy to po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. Dla uhonorowania swojego poprzednika przyjął imiona Jan Paweł. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. Od początku swojego pontyfikatu prowadził energiczne działania przeciwko komunizmowi i uciskowi politycznemu. Papież od 1992 roku cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Jego długoletnie zmagania z chorobą oraz ze starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. Zmarł w 9666 dniu swojego pontyfikatu, 2 kwietnia 2005 roku. 1 maja 2011 roku został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 roku kanonizowany.

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku opublikowało zdjęcie ze swoich zbiorów, na którym Przewodniczący Rady Miasta Marian Ciężki wręcza Ojcu Świętemu akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Radomska. Była to jedna z form upamiętnienia papieża Polaka w Radomsku. W 2001 roku Rada Miasta w Radomsku nadała uchwałą honorowe obywatelstwo papieżowi. Portret został umieszczony na ścianie sali posiedzeń Rady Miasta wśród pozostałych honorowych obywateli miasta. Natomiast przy wejściu do Urzędu Miasta umieszczona została pamiątkowa tablica z płaskorzeźbą wizerunku papieża.

CZYTAJ TEŻ: Międzynarodowy Dzień Muzeów i Dzień Muzealnika 2022

Exit mobile version