105. rocznica Harcerstwa na Ziemi Radomszczańskiej [Archiwalne zdjęcia]

105 lat temu – 2 czerwca 1915 r. – odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym legioniści Józef Kowalski, Wacław Mika i Wacław Bok zawiązali Organizację Skautową w Radomsku.

Skauting i harcerstwo kształtowały charaktery wielu pokoleń młodzieży. Wartości wyrażone przez Prawo Harcerskie, Krzyż, Lilijkę i mundur były zawsze wzorem godnym naśladowania. Tradycją zawsze był patriotyzm, służba społeczeństwu i bliźniemu. Siłą przedwojennego i wojennego harcerstwa była jego gotowość do czynu i poświęcenia sprawom Ojczyzny.

Te wspaniałe ideały przetrwały burzę dziejów i do dziś są wzorem wychowania patriotycznego, kształtowania postaw obywatelskich i społecznych. 105-letnia działalność harcerzy wpisała się na trwałe w historię naszego regionu. Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego.

(Info:Muzeum Regionalne, na podstawie: M. M. Stalka „Harcerstwo radomszczańskie 1915-2005” Komisja Historyczna Hufca Radomsko 2005 opracowała hm. Anna Zatoń)

Exit mobile version