40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzony został stan wojenny.


W ciągu dwóch lat stanu wojennego internowano ponad 10 tys. działaczy związanych z “Solidarnością”, a życie straciło kilkadziesiąt osób. By uczcić pamięć tych wydarzeń w kolegiacie pw. św. Lamberta została odprawiona uroczysta msza święta, a następnie pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki kwiaty i znicze wspólnie złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta i powiatu.

fot. UM

Exit mobile version