50 mln na poprawę bezpieczeństwa w pracy od ZUS

Od 27 lipca w ramach ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konkursu, pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem do projektów poprawiających warunki pracy, mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej. Wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia.

Finansowanie działań związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to ustawowy obowiązek ZUS. Dofinansowane mogą być działania pracodawców, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz utrzymanie zdolności do pracy zatrudnionych, przez całą  ich aktywność zawodową.

– W konkursie mogą wziąć udział wszyscy płatnicy składek, ale w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania będzie największy. Firmy zatrudniające od 1 do 9 osób mogą otrzymać 90 proc. dofinansowania, które może wynieść do 140 tys. zł. Przedsiębiorstwa które zatrudniają od 10 do 49 pracowników dostaną nie więcej niż 80 proc, a zatrudniające od 50 do 249 – maksymalnie 60 proc.  Duże firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 proc., w ich wypadku może to być nawet 500 tys. zł.  Środki te pochodzą z Funduszu Wypadkowego – tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS.

Dofinansowane mogą być tylko działania, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Można  zadbać o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, kupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami oraz promieniowaniem elektromagnetycznym i optycznym bądź urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

-Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata – dodaje rzecznik.

Złożone wnioski ZUS sprawdzi najpierw pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie merytorycznie zweryfikują je eksperci wyznaczeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe   informacje  na temat konkursu dostępne są na stronie www.zus.pl.

 

Exit mobile version