Automatyczny defibrylator zewnętrzny w Gidlach

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny zawarty w specjalnej kapsule niebawem zostanie umieszczony na zewnątrz budynku OSP Gidle. AED będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.

W ramach konkursu “Sołectwo na Plus” organizowanego przez województwo łódzkie gmina Gidle pozyskała 10 tys zł. na realizację zadania pod nazwą: “Dbamy o życie – zakup Defibrylatora AED dla mieszkańców Sołectwa Gidle”.

W ramach zadania zrealizowany zostanie zakup defibrylatora wraz z kapsułą, a także zakup osprzętu szkoleniowego.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń – instruktaży dla mieszkańców Sołectwa, tak aby mogli zapoznać się z tym urządzeniem, spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy i przekonać się, że każdy może skutecznie z użyciem defibrylatora AED uratować ludzkie życie.


Exit mobile version