Będzie debata nad raportem o stanie miasta. Mieszkańców zaprasza przewodniczący Rafał Dębski

28 czerwca o godz. 9.00, podczas posiedzenia rady miejskiej w Radomsku rozpatrywany będzie raport o stanie miasta za 2023 rok. Odbędzie się także tradycyjna debata, w której udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy.


Raport o stanie miasta Radomska za 2023 rok

Rada Miejska rozpatruje raport podczas tzw. sesji absolutoryjnej, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad jako punkt drugi zaraz po otwarciu sesji. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę.

Rafał Dębski, przewodniczący rady, zaprasza mieszkańców do udziału w debacie

Każdy, kto chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się w Biurze Rady w Urzędzie Miasta, Tysiąclecia 5, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta, czyli do 27 czerwca br. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Debata nad „Raportem o stanie Miasta Radomska” odbędzie się podczas III Sesji Rady Miejskiej w sali nr 104 urzędu miasta w Radomsku w piątek, 28 czerwca o godz. 9.00.Czytaj też: Składowisko odpadów czy jednak nie? Na ulicy Wyszyńskiego w Radomsku mieszkańcy spotkali się z inwestorem

Exit mobile version