BUDŻET OBYWATELSKI: ZAREKOMENDOWANO PROJEKTY

Druga edycja Budżetu Obywatelskiego dobiega końca. Wszystko wskazuje na to, iż realizacji doczeka się 16 z 28 zgłoszonych projektów.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego ogółem zarejestrowano 5 296 kart do głosowania. Liczba kart zarejestrowanych drogą elektroniczną wynosiła 2 699 kart, natomiast 2 597 kart papierowych przekazano drogą tradycyjną.

– Po przeliczeniu głosów oddanych przez mieszkańców wyłoniono 15 zwycięskich projektów, jednak po zsumowaniu kosztów okazało się, iż będzie można zrealizować dodatkową inwestycję w obszarze IV- wyjaśnia Jan Suwart, przewodniczący zespołu ds. budżetu obywatelskiego. – Po zsumowaniu kwot inwestycyjnych w poszczególnych obszarach, okazało się, iż pozostaje jeszcze do wykorzystania kwota ponad 114 tys. złotych. Najwięcej głosów oddano w obszarze czwartym, więc zgodnie z regulaminem budżetu możliwe jest zarekomendowanie kolejnego projektu z tego obszaru, czyli placu rekreacji ruchowej przy ulicy Brzeźnickiej –  precyzuje.

Skoro II edycja Budżetu Obywatelskiego zbliża się do finiszu następuje czas na jej podsumowanie. W tegorocznym BO radomszczanie oddali znacznie mniej głosów niż przed rokiem. I tak, w I edycji oddano 11 319 głosów, natomiast w II 5 296 głosów. –  Taka sytuacja spowodowana jest tym, iż w poprzedniej edycji istniała możliwość głosowania przez pełnomocników. Wysoka frekwencja głosujących w pierwszej edycji budżetu nie odzwierciedlała faktycznego zaangażowania mieszkańców – zauważa członek BO,  Magdalena Spólnicka. – Nie uważam, aby był to krok w tył. Jednak kolejne edycje budżetu będą musiały być jeszcze lepiej dopracowane – dopowiada koordynator II edycji BO, Kamil Bugdal.

Więcej na temat II edycji Budżetu Obywatelskiego w noworocznym wydaniu Pomiędzy Stronami z 5 stycznia 2017 roku.

Rekomendowane projekty:

Obszar I:

– Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Przedborskiej 141

– Piknik integracyjny mieszkańców Radomska

– Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw przy ulicy Wilsona-Chłodna

– Siłownia zewnętrzna aktywne śródmieście

– Podnoszenie kompetencji językowych seniorów

Obszar II:

– Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, wraz z ogrodzeniem przy ul. Torowej w Radomsku

– Siłownia pod chmurką

– Grill miejski przy „Wielorybku”

Obszar III:

– Fontanna multimedialna I

– Plac zabaw z zestawem do ćwiczeń dla dorosłych przy ulicy Śląskiej

– „Pomost dla pokoleń”

– Seniorzy otwarci na świat – edukacja komputerowa osób starszych

Obszar IV:

– Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy

– Kreatywny plac zabaw i rekreacji

– Wolny czas spędzony aktywnie, radośnie i zdrowo – świetlica rekreacyjna dla juniora i seniora

– Plac rekreacji ruchowej – siłownia – dodatkowa inwestycja.

Exit mobile version