Budżet Obywatelski: znamy już złożone projekty

Zakończyła się wstępna ocena wniosków pod względem formalnym. Do tegorocznej 7. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 32 projekty, których pomysłodawcami są mieszkańcy Radomska.


Pozytywna ocenę formalną uzyskały wszystkie projekty, które zostały przekazane do merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Radomska. Poszczególne wydziały dokonają następnie weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym. Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostanie stwierdzone, że projekt nie zawiera istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej, projektodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia.

Do 26 października br. zostanie podana lista projektów pozytywnie ocenionych oraz lista projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.

Lista projektów dostępna jest w tym miejscu.

Exit mobile version