PulsRadomska.pl

Centralizacja ochrony zdrowia. Czy mieszkańcy będą mieć utrudniony dostęp do służby zdrowia?

fot.Starostwo Powiatowe

Starosta Beata Pokora oraz członek zarządu powiatu Fabian Zagórowicz uczestniczyli w konferencji dotyczącej przejęcia szpitali powiatowych i dalszej centralizacji ochrony zdrowia. Konferencja zorganizowana we wtorek przez Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych to efekt rządowych planów restrukturyzacji placówek szpitalnych, a następnie ich konsolidacji oraz utworzenia nowego podmiotu odpowiedzialnego za centralny nadzór nad całym sektorem szpitalnictwa.

Związek Powiatów Polskich z niepokojem przyjął informację o utworzeniu zespołu opracowującego zasady ,,restrukturyzacji i centralizacji sektora szpitalnego”. Istnieją bowiem obawy, że pod słowem restrukturyzacja kryje się słowo ,,przejęcie”, a po reformie może się okazać, że centralne zarządzanie pogorszy mieszkańcom dostęp do służby zdrowia – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego.

W powołanym na szczeblu centralnym zespole, opracowującym zasady procesu konsolidacji sektora szpitalnego, brak jest choćby jednego przedstawiciela samorządów, które obecnie zawiadują szpitalami. Tymczasem, choć zasady restrukturyzacji i konsolidacji nie zostały jeszcze upublicznione, z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia wynika, że prawdopodobny scenariusz reformy przewiduje przejęcie przez Skarb Państwa własności szpitali, zarządzanych obecnie przez jednostki samorządu terytorialnego.

Władze powiatu obawiają się, że reforma nie tylko pozbawi samorządy kolejnego instrumentu, przy pomocy którego realizują zadania własne. Stworzony w jej efekcie centralny zarząd sektorem szpitalnym może doprowadzić do sytuacji, w której mieszkańcy utracą wpływy na rozwój szpitali i będą mieć utrudniony dostęp do służby zdrowia.

Największym problemem w służbie zdrowia jest dziś brak kadry medycznej oraz niewystarczające środki finansowe na ochronę zdrowia. Zmiana formy własności szpitali na pewno tych problemów nie rozwiąże – tłumaczy starosta Beata Pokora

(Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Exit mobile version