Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSDiOŚ w Radomsku zostanie doposażone w nowoczesny sprzęt

679 057 złotych otrzyma Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska na realizację projektu ,,Rozwój Centrum Kształcenia Zawodowego w Drzewniaku”.


ZSDiOŚ w Radomsku otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach Osi Priorytetowej XI ,,Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności” Działanie XI.3 ,,Kształcenie zawodowe”, Poddziałanie XI.3.1 ,,Kształcenie zawodowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Finansowe wsparcie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w branżach: fryzjerskiej, drzewnej, gastronomicznej, elektrycznej i elektronicznej poprzez doposażenie CKZ w nowoczesny sprzęt. Umożliwi także: nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, podniesienie kwalifikacji i kompetencji oraz dalsze rozwijanie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego, które odpowiada za praktyczną część szkolenia zawodowego uczniów.

Umowa w tej sprawie podpisana została przez starostę Beatę Pokorę, wicestarostę Małgorzatę Lewandowską oraz skarbnik powiatu Magdalenę Jędrzejczyk w poniedziałek, 10 października. W imieniu Województwa Łódzkiego umowę przyznającą dofinansowanie podpisał Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego.

Exit mobile version