Czas na biznes? Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, wspólnie ze Starterem Radomsko i Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Radomsku, zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.


Jeżeli:

Spotkanie z ekspertami z lokalnych instytucji wspierających przedsiębiorców pomoże Ci w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 2 w sali poradnictwa zawodowego (pokój 29) o godzinie 10:00.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w spotkaniu napisz e-mali lub zadzwoń.

Osoby do kontaktu:

– m.gielec@pup-radomsko.pl, tel.: 44 683 73 54 do 56, 58 lub 62; wewnętrzny 26,
– j.wieczorek@pup-radomsko.pl, tel.: 44 683 73 54 do 56, 58 lub 62;  wewnętrzny 60,
– e.tazbir@pup-radomsko.pl, tel.: 44 683 73 54 do 56, 58 lub 62; wewnętrzny 69.

Do grona ekspertów z lokalnych instytucji wspierających przedsiębiorców dołączą w 2023 r. przedstawiciele Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Czytaj też: Ostrzeżenie IMGW. Powieje w porywach nawet do 80 km/h

Exit mobile version