CZAS NA STAŻ. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że od dnia 27 do 31 stycznia 2020 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu.

Ze stażu mogą skorzystać osoby, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w odpowiednim programie, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w programie, kwalifikacje, predyspozycje oraz założenia indywidualnego planu działania.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl.

Exit mobile version