DROGOWE PLANY POWIATU

Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska radni zaopiniowali projekt uchwały dotyczący pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej – Niwa Goszczowska – Koconia – Kraszewice, (gm. Masłowice, Wielgomłyny). Od 1 stycznia 2018 roku będzie to droga kategorii gminnej.

Ponadto radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały dotyczącej Planu Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadań na rok 2018 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Powiat chce złożyć po raz kolejny wniosek na przebudowę I i II etapu ul. Jagiellońskiej w Radomsku. Przypomnijmy mowa o 700-metrowym odcinku ulicy, gdzie istniejące skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Starowiejskiej zostałoby przebudowane (małe rondo). Dodatkowo zaplanowano w tym miejscu nowe ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe. Koszt inwestycji to 3 mln 550 tys. zł. z czego 50 proc. może stanowić dotacja z budżetu państwa. Wniosek musi być złożony do 15 września.

W tym roku Powiat Radomszczański planuje kolejne zadania drogowe. Wśród nich możemy wymienić:

Ponadto remontów doczeka się kilka dróg na terenie gminy Gomunice m.in.:

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Exit mobile version