Dzień otwartych drzwi dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu radomszczańskiego zapraszają wszystkich chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na spotkanie, które odbędzie się 30 maja o godz. 10 lub 12 w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41.


Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić pod numerem telefonu:  44 6832006.

Wiele dzieci czeka na życiową szansę, na ciepło, na miłość, na dom. Jak im pomóc?

Potrzeba cierpliwości i wyrozumiałości, ale przede wszystkim chęci obdarowania dziecka troskliwą opieką i miłością. Podczas spotkania z pracownikami PCPR oraz rodzicami zastępczymi osoby zainteresowane zapoznają się – krok po kroku – z podstawami funkcji rodzicielstwa zastępczego, uzyskają pomoc, poradę i wsparcie.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba samotna, niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza nie posiada w pełni praw rodzicielskich, ale w wyjątkowych przypadkach sąd może ustanowić ją opiekunem prawnym dla dziecka.


Czytaj też: Podróże w czasie i przestrzeni po powiecie radomszczańskim, czyli Era Travel zaprasza na wycieczkę

Exit mobile version