Elektryk szkołą odpowiedzialną cyfrowo

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku przystąpił do projektu ,,Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”.

Udział w projekcie pozwoli:

Autorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, a jego nadrzędnym celem jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.

W ramach projektu kadra Elektryka podejmie wiele konstruktywnych działań, do realizacji których zaprosi nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.


Exit mobile version