FIK w Radomsku zaprasza na koncert kameralny “W Kręgu Muzyki Romantycznej”

W Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku odbędzie się koncert kameralny “W kręgu muzyki romantycznej” z udziałem stypendystów Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku.


Podczas koncertu wystąpią: Agnieszka Bemowska – harfa, Karolina Sambor-Kobiałka – sopran, Szymon Telecki – skrzypce, Przemysław Wojciechowski – akordeon. Koncert poprowadzi Małgorzata Zuzanna Nowak.

Koncert odbędzie się w sobotę (20 sierpnia) o godz. 19.00 w Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku.

Wydarzenie organizowane jest w ramach uczczenia ogłoszonego 2022 roku, Rokiem Romantyzmu Polskiego.

W 1822 roku w Wilnie ukazało się pierwsze wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które dały początek polskiemu romantyzmowi. Z okazji 200. rocznicy tego doniosłego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Romantyzm zajmuje szczególne miejsce w naszej kulturze i historii. To epoka, która przyniosła Polsce genialnych twórców i wybitne dzieła. Ukształtowała patriotyzm, duchowość i postawę moralną Polaków. W romantyzmie zrodziła się fundamentalna dla naszego narodu idea niepodległościowa, realizowana we wszystkich działaniach zmierzających do odzyskania i umocnienia suwerennej Ojczyzny w 1918 roku oraz obecna we wszelkiej późniejszej walce o wolną Polskę.

To epoka, w której pojawiło się szereg genialnych poetów, artystów i kompozytorów, myślicieli i działaczy politycznych, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do czołowych osiągnięć kultury europejskiej.

To romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. Byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi ukazującymi wartości polskie w ich uniwersalnym kontekście.

Bez twórczości ich oraz Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida, Maurycego Mochnackiego, Aleksandra Fredry, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego nie bylibyśmy dziś tym kim jesteśmy – literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowała wymiar i profil duchowy Polaków.

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji uczczenia tego wyjątkowego jubileuszu ogłosił „Ballady i romanse” lekturą Narodowego Czytania 2022.

 

 

Exit mobile version