PulsRadomska.pl

Gmina Żytno posiada własny herb

W świątecznie wystrojonej sali GOK Rada Gminy Żytno podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Żytno.

Tworząc herb Gminy Żytno odwołano się do miejscowej tradycji heraldycznej i wykorzystano barwy oraz godło herbu Zadora (inaczej zwanego Płomieńczyk), nawiązując do własności rycerskiej rodu Życieńskich, którzy znacząco przyczynili się do rozkwitu Żytna. Wizerunek herbu Zadora po raz pierwszy został odciśnięty z pieczęci w 1399r. Zdaniem Jana Długosza herb ten został przeniesiony do Polski z Niemiec. Istnieje tradycja, którą podał haraldyk Kasper Niesiecki o pochodzeniu Zadory z Francji, a nawet ze Starożytnego Rzymu, gdzie miał być używany przez wojska Juliusza Cezara. Elementy przyrodnicze w herbie jakimi są kłosy zbóż zebrane w snop w swojej symbolice nawiązują do rolniczych terenów Gminy Żytno, stanowiąc jednocześnie o szczególnym krajobrazie historyczno – kulturowym kraju. Barwy elementów godła, czyli głowa lwa ziejącego ogniem w postaci sześciojęzycznego płomienia, naturalnie mogły być wyłącznie srebrno – czerwone (biało – czerwone), a kłosy zbóż w kolorze złotym (żółtym). Godło umieszczono na polu błękitnym (niebieskim) będącym odpowiednikiem koloru tarczy Zadory. Kolor ten należy odnieść do koloru rzeki Pilicy jej dopływów i licznych strumieni przecinających teren Gminy Żytno – tłumaczy wójt gminy Mirosław Ociepa.

Prace nad symbolami w roku 2018 zainicjował Jan Michał Zaskórski ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie.


Czytaj też: Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – grupy EPI mogą starać się o wsparcie

Exit mobile version