Jutro nie będzie wody

W czwartek w godz. 9-12 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Krasickiego (od nr 146 do granic miasta, od nr 81 do granic miasta) oraz ul. Duńskiej. Przerwa w dostawie wody jest spowodowana pracami włączeniowymi do sieci wodociągowej. Woda do picia będzie dostępna z beczkowozu podstawionego w rejonie skrzyżowania ul. Krasickiego i ul. Duńskiej.
W godz. 8 – 14 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na ul. Owocowej (na odcinku od ul. Krakowskiej do nr 77). Przerwa w dostawie wody jest spowodowana awarią sieci wodociągowej.
Exit mobile version