Już niebawem kolejna odsłona “Zeszytów Radomszczańskich”

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku zaprasza na promocję XXIII już tomu “Zeszytów Radomszczańskich”.


W XXIII tomie “Zeszytów Radomszczańskich” znajdziemy prace nadesłane przez dziesięciu autorów, m.in.: Tomasza Stolarczyka “Książki historyczne w bibliotece paulinów wielgomłyńskich w świetle Raptularza inwentarza bibliotecznego z 1767 r.”, Grzegorza Mieczyńskiego “Uczestnicy powstania listopadowego powracający do domu w Radomszczańskie”, Tomasza Kuźnickiego “O Tymowskich z Kobiel Wielkich i ich miejscach spoczynku”, Tomasza Andrzeja Nowaka “Materiały źródłowe do dziejów straży pożarnej w Radomsku” oraz “Zbrodnie wojsk niemieckich w wybranych wsiach powiatu radomszczańskiego w pierwszych dniach września 1939 r.”, Andrzeja Grochowalskiego “Od legionisty do aktora kariera Adama Mikołajewskiego (1899-1952)”, Wiesława Czajki i Jarzego Pawlikowskiego “Jerzy Henryk Lemene (1894-1984), topograf, kartograf, historyk i malarz. Zarys biografii”, Dariusza Zielonki “Powstańcy warszawscy z Radomska i z powiatu radomszczańskiego”, Pawła Dudka “Więźniowie Auschwitz pochodzący z Radomska i okolic”, Aleksandry Koteckiej i Bartosza Bijaka “Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski z obszaru powiatu radomszczańskiego w ewidencji Instytutu Pamięci Narodowej”.

Publikacja ukazała się dzięki współfinansowaniu uzyskanemu w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, urzędu miasta w Radomsku, starostwa powiatowego w Radomsku oraz wsparciu z odpisów z 1,5%, które przekazał Zarząd Główny PTH.

Promocja kolejnego już tomu “Zeszytów Radomszczańskich” odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca o godz. 15.30 w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Książkę będzie można otrzymać bezpłatnie.


Czytaj też: Stanisława Leszczyńska – położna z Auschwitz. Spotkanie z reżyserką Marią Stachurską [FOTO]

Exit mobile version