Już wkrótce w PUP w Radomsku ruszy nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Termin naboru: 3 – 6 kwietnia br.

O środki może wnioskować:

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, które na dzień 1 marca br. wynosi 6 733,49 zł. Stanowisko pracy, należy utrzymać, zgodnie z zawartą umową, przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Środki przyznawane będą w pierwszej kolejności tym wnioskodawcom, którzy zamierzają utworzyć stanowisko pracy na terenie powiatu radomszczańskiego.

WAŻNE: Urząd może odmówić zawarcia umowy o refundację w przypadku, gdy:

Regulamin przyznawania refundacji obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl  Szczegółowe informacje można uzyskać również w urzędzie ul. Tysiąclecia 2 w Radomsku, Referat Instrumentów Rynku Pracy – pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.


Czytaj też: Przywitaj wiosnę na rowerze

Exit mobile version