JYSK ZŁOŻYŁ KOREKTĘ FINANSOWĄ – PONAD 10 MLN NADPŁATY

JYSK – duński przedsiębiorca, mający swój magazyn w radomszczańskiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej złożył do urzędu miasta wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2011-2015.  Kwota nadpłaty wynosi 10, 309. 209 złotych.

– W chwili obecnej czekamy na odniesienie się miasta do złożonego przez nas wniosku. Wynika to z ustaleń poczynionych z władzami miasta, do którego doszło w kwietniu tego roku – zauważa Agnieszka Poteralska z JYSK, która zapytana, czy istnieje możliwość rozłożenia nadpłaconego podatku na raty stwierdza: –  Chcemy, aby sprawa została rozwiązana na drodze kompromisu.  Jesteśmy za tym, aby było to rozwiązanie konstruktywne dla obu stron – mówi A. Poteralska.

Exit mobile version