Kanalizacja to nie kosz na śmieci, PGK alarmuje

Mimo, że może wydawać się oczywiste, że pewnych rzeczy nie należy wrzucać do toalety, rzeczywistość jest całkiem inna. W oczyszczalniach i na przepompowaniach znajdowane są najróżniejsze rzeczy. – Niewłaściwe korzystanie z sieci kanalizacyjnej przyczynia się do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach czy oczyszczalniach ścieków. Najczęstszym skutkiem wynikającym z niewłaściwego użytkowania sieci kanalizacyjnej jest wyrzucanie odpadów do sanitariów. To w konsekwencji prowadzi do cofania się ścieków i zalewania ulic czy budynków, a także problemów eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Apelujemy aby nie traktować muszli klozetowej jak kosza na odpady.- alarmują pracownicy PGK.

Do kanalizacji trafia wszystko, co się  zmieści do odpływu – kapsle, puszki po napojach, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części garderoby. Okresowo pojawiają się nowe rodzaje odpadów typu rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, które należy umieszczać w koszu na odpady zmieszane.

Aby uniknąć częstszych awarii należy pamiętać aby pewnych rzeczy nie wrzucać do WC.

 

Exit mobile version