PulsRadomska.pl

Kolejna droga w gminie Żytno została wyremontowana

fot.UG Żytno

Zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sady-Pągów (gm. Żytno).
Droga zyskała nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Wyremontowana droga ułatwi rolnikom dojazd do pól maszynami rolniczymi oraz poprawi jakość życia mieszkańcom dojeżdżającym do swoich posesji. Na realizację tej inwestycji Gmina Żytno pozyskała 70 tys. dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. Cała inwestycja kosztowała 125 tys 793 zł.
Exit mobile version