Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Biała Góra

Woda w urządzeniu wodociągowym Biała Góra znów jest przydatna do spożycia przez ludzi.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany 27 czerwca br. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Biała Góra.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294 z późń. zm.), po przeanalizowaniu sprawozdania z badań jakości wody Nr OL-HK-N/548/2022 z dnia 15.07.2022 r. pobranej do badania w ramach kontroli urzędowej w dniu 12.07.2022 r. z urządzenia wodociągowego Biała Góra w punkcie zgodności: Blok Dobryszyce ul. Kolejowa 24 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego Biała Góra.

Próbki wody zostały pobrane do badania 12 lipca br. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Badania jakości wody wykonało Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Exit mobile version