Komunikat Sanepidu dotyczący jakości wody

Publikujemy komunikat wydany 13 października 2021 roku w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie uzyskanego z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim sprawozdania z badania jakości wody stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Józefów Stary.

Próbki wody zostały pobrane do badania 5 października 2021 roku przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w 17 września w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Józefów Stary.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej PSSE.


Czytaj też: Ważne zmiany w zasiłkach chorobowych od 2022 roku

Exit mobile version