Komunikat Sanepidu dotyczący jakości wody

Publikujemy komunikat Inspekcji Sanitarnej wydany 15 października 2021 r. dotyczący jakości wody w urządzeniu wodociągowym Biała Góra.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku na podstawie uzyskanego z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim sprawozdania z badania jakości wody stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Biała Góra.

Próbki wody zostały pobrane do badania 12.10.2021 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany  01.10.2021 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Biała Góra.

Exit mobile version