PulsRadomska.pl

Koniec lockdownu placówek wsparcia dzieci i młodzieży

fot. Pixabay

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na podstawie którego od dzisiaj otwarte zostały placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży. Decyzja rządu oznacza powrót do pracy dla ponad tysiąca placówek działających w całym kraju.

To bardzo ważne placówki w systemie wsparcia rodziny, które nie tylko są miejscami organizacji czasu wolnego dzieci po lekcjach, ale prowadzą również specjalistyczną pomoc, w tym zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne czy kompensacyjne.

Na terenie Polski funkcjonuje ponad 1,2 tys. placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminy oraz powiaty. Zapewniają one miejsce dla ponad 54 tys. dzieci i młodzieży.

Zadaniem placówek wsparcia dziennego jest wspieranie rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W pracy placówki wsparcia dziennego współpracują z rodzicami, opiekunami i placówkami oświatowymi.

Czytaj też: Trwa zbiórka pieniędzy dla Wiktorii Kułak

Exit mobile version