Konkurs fotograficzny “Małomiasteczkowe Klimaty”

Liceum Ogólnokształcące w Przedborzu zaprasza uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych i 1 – 3 szkół średnich do udziału w V Konkursie Fotograficznym „Małomiasteczkowe klimaty”.


Cele konkursu:

  • odkrywanie i promowanie piękna naszej małej ojczyzny;
  • kształtowanie wrażliwości na piękno;
  • promowanie wśród młodzieży sztuki wypowiedzi artystycznej za pomocą fotografii;
  • rozwijanie zainteresowania fotograficznymi środkami wypowiedzi;
  • zachęcanie do twórczych rozwiązań tematu konkursowego.

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatora (określonymi w regulaminie konkursu) wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres e – mail: loprzedborzkonkursfoto@gmail.com do 20 grudnia 2021 roku.

Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 6 – 8 szkoła podstawowa;
  • klasy 1 – 3 szkoła średnia.

Na laureatów czekają dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Przedborzu i stronie internetowej szkoły.


Czytaj też: PUP: Nabór wniosków o dotacje z PFRON

Exit mobile version