Konkurs wiedzy o AK i KWP

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Radomsku zaprasza młodzież ze szkół średnich z terenu powiatu radomszczańskiego do udziału w „Konkursie wiedzy o Armii Krajowej i Konspiracyjnym Wojsku Polskim w Radomszczańskiem”, który odbędzie się 4 kwietnia 2022 roku w Galerii Muzeum.


Tematyka konkursu, skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, obejmuje zagadnienia z historii Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku i powiecie radomszczańskim oraz z życiorysu gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego jako żołnierza i oficera Armii Krajowej, a następnie dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Konkurs obejmuje dwa szczeble:

Każdy uczestnik będzie rozwiązywał przygotowany test, składający się z zestawu 25 pytań. Forma pytań jest mieszana (zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwarte – polegające na m.in. opisaniu zdjęć historycznych, udzieleniu krótkiej wypowiedzi pisemnej itp.).

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 marca 2022 roku. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.muzeum.radomsko.pl


Czytaj też: Podsumowanie projektu uczniów PSP 7 z pobytu w Rumunii

Exit mobile version