KRZYSZTOF ZYGMA ZOSTAŁ DYREKTOREM MDK

Prezydent Radomska podjął decyzję o powołaniu Krzysztofa Zygmy na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury.

To, o czym mówiło się w Radomsku od kilku tygodni stało się faktem. Dotychczasowy dyrektor Muzeum Regionalnego Krzysztof Zygma obejmie stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Decyzję o powierzeniu funkcji podjął prezydent Radomska.

Zarządzenie prezydenta Radomska Jarosława Ferenca o powołaniu Krzysztofa Zygmy na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Radomsku.

Zgodnie z zarządzeniem, Krzysztof Zygma będzie kierować placówką przez 7 lat, od 1 stycznia 2020 r. Przez ostatnie dni 2019 r. obowiązki dyrektora będzie pełnić wieloletni pracownik MDK Krystyna Michalska.

Dotychczasowa dyrektor Miejskiego Domu Kultury Elżbieta Kwiatowska odeszła na emeryturę.

Exit mobile version