Kto podejmie się modernizacji infrastruktury drogowej w Radomsku? Wybrano wykonawców

Urząd Miasta w Radomsku wybrał wykonawców inwestycji pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku”. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Najkorzystniejsze oferty przedstawiły dwie firmy.


Najkorzystniejsze oferty przedstawiły firmy: Drog-Bud sp. z o.o. i Dromost Sp. Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska.

Pierwsza część inwestycji dotyczy modernizacji infrastruktury drogowej ulic: Kilińskiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Pana Tadeusza, ul. Gerwazego, ul. Protazego, ul. Wojskiego, ul. Sienkiewicza.

Firma Drog-Bud sp. z o.o. z Lubojenki podjęła się wykonania tego zadania za kwotę – 29 431 999,65 zł.

Druga część będzie polegała na remoncie ulic w dzielnicy Kowalowiec: Słowackiego, Orkana, Wierzyńskiego, Broniewskiego, Tuwima, Kochanowskiego, Rocha, Kopernika, Heweliusza, Śniadeckiego, Kotarbińskiego, Królowej Bony, Grota Roweckiego, Południowa, Robotnicza, Wróblewskiego, Dzielnicowa, Gołębia, Północna, Kusocińskiego, Wspólna, Warszawska, 11 Listopada, Sadowa, Osiedlowa, Prusa, Matejki, Sklepowa.

Firma Dromost Sp. Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska wykona zadanie za kwotę 16 810 873,75 zł.

Miasto na całość inwestycji pierwotnie przeznaczyło kwotę 30,8 mln zł. Jedak po otwarciu ofert, podczas minionej sesji radni zabezpieczyli dodatkowe środki w budżecie w wysokości ponad 15 mln zł.

Natomiast 29 889 246,05 zł – to kwota dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Czytaj też: Zmiany w budżecie powiatu na nadzwyczajnej sesji

Exit mobile version