Laureaci XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Pocztówka z wakacji”

Znamy zwycięzców XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. „Pocztówka z wakacji”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku.


Konkurs jak zawsze cieszył się dużą popularnością, a poziom prac był niezwykle wysoki i bardzo wyrównany. Jury miało trudne zadanie, obrady trwały bardzo długo, ale ostatecznie wybrano najciekawsze prace. A tych nadesłanych zostało łącznie 687 (w kategorii I 6-8 lat – 243 prace; w kategorii II 9-11 lat – 342 prace i w kategorii III 12-13 lat – 102 prace).

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać własnoręcznie oryginalne pocztówki, które przedstawiały miejsca odwiedzone podczas wakacyjnych wojaży. Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi, zainspirowanie do samodzielnych poszukiwań i obserwacji.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpiło w czwartek 27 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Prace oceniła komisja w składzie: przewodnicząca Ewelina Hofman-Wróblewska – artysta plastyk, członkowie: Ewa Margas-Cyganek – artysta plastyk i Karolina Mysłek – artysta plastyk.

Nagrodę Grand Prix otrzymała Maja Rozsypał ze Stowarzyszenia „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu.

W kategorii od 6 do 8 lat przyznano nagrody:

  1. miejsce – Zofia Głąbińska – z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu; Marta Janiszewska z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu; Franciszek Jeż ze Szkoły Podstawowej w Mordarce;
  2. Jan Paluch z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku; Jakub Siaśkiewicz z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu; Marianna Stasiak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej;
  3. Alicja Drzewowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku; Krystyna Sięka z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Nowym Targu; Konstanty Watała z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku.

Wyróżnienia otrzymują:

W kategorii od 9 do 11 lat przyznano nagrody:

  1. Barbara Kaszuwara z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku (nagroda za 2 prace);
  2. Maja Bazan ze Stowarzyszenia „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu; Kornelia Ozimek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej; Oliwia Wójciak z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu;
  3. Marta Kosendek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku; Oliwier Saternus z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku; Amelia Woźniak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku.

Wyróżnienia otrzymują:

W kategorii od 12 do 13 lat przyznano nagrody:

  1. Antonina Budzyk z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu; Wojciech Fryźlewicz z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu;
  2. Dominika Gałecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej; Natalia Szyszkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej;
  3. Maja Bartoń z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku (nagroda za 2 prace).

Wyróżnienia otrzymują:

Exit mobile version