Miasto współpracuje z gminą

Prezydent Jarosław Ferenc spotkał się z wójtem Gminy Radomsko Romanem Radczycem w celu podpisania porozumienia międzygminnego o współdziałaniu przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Radomsko ze szczególnym uwzględnieniem równoważnej liczby mieszkańców (RLM) oraz wskaźnika koncentracji i planowanych inwestycji.

Gmina Miasto Radomsko dokona wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Radomsko, Gmina Radomsko natomiast zobowiązała się do udostępnienia danych niezbędnych do ich wyznaczenia.

Exit mobile version