Miliony na modernizację sali widowiskowej w MDK

20 września podpisano umowę na dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Najważniejsza część MDK-u otrzyma odświeżony wygląd, nowy sprzęt estradowy i kinowy, a także całkiem nowe fotele. Zmodernizowany zostanie również system wentylacji i ogrzewania, a sala lepiej przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.


W Miejskim Domu Kultury prezydent Radomska Jarosław Ferenc i wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba przy udziale poseł Anny Milczanowskiej oraz skarbnik miasta Marioli Wypych podpisali umowę na dofinansowanie.

W ramach planowanych prac przeprowadzona będzie modernizacja sali widowiskowej wraz ze sceną, widownią, widownią na balkonie oraz zespołem pomieszczeń operatorni i pomieszczeniami techniczno-użytkowymi.

W projekcie przewidziano m.in.:

– roboty budowlane związane z modernizacją i przebudową wewnętrzną sali kinowej wraz z zespołem pomieszczeń – w tym wymiana foteli,
– modernizację instalacji wentylacyjnej i ogrzewania,
– roboty instalacyjne związane z oświetleniem sali i scenicznym,
– roboty instalacyjne związane z akustyką i projekcją kinową,
– dostawę i montaż nowego oświetlenia przeszkodowego,
– roboty instalacyjne branży sanitarnej,
– dostawę i montaż trawersu oświetleniowego wraz z parkiem oświetleniowym LED
– zakup urządzeń do przesyłu streamingowego.

Całkowita wartość zadania to blisko 3 mln zł, a kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi ponad 2 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Realizacja etapu I i II projektu, czyli modernizacja piwnic oraz sali widowiskowej odbywać się ma równolegle. Planowane zakończenie obu zadań to koniec 2022 r.

(Informacja: Urząd Miasta)Czytaj też: Od 28 września do 27 października każdy radomszczanin będzie miał wgląd do studium uwarunkowań

Exit mobile version