Modernizacja drogi w Pytowicach

W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy modernizacji 1350-metrowego odcinka drogi powiatowej w Pytowicach (gm. Kamieńsk).


Droga powiatowa 3915E relacji Kamieńsk – Łękińsko wykorzystywana jest często jako równoległa alternatywa dla drogi wojewódzkiej nr 742 (Kamieńsk – Bełchatów) oraz jako główne połączenie między Kamieńskiem, a Gminą Kleszczów. Jej obecny stan techniczny jest bardzo zły.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej. Dodatkowo utwardzone zostaną pobocza, wymienione ma być także oznakowanie pionowe oraz wprowadzone oznakowanie poziome. Dzięki temu znacznie powinno poprawić się bezpieczeństwo, a także komfort jazdy użytkowników ruchu.

Procedury związane z wyłonieniem wykonawcy modernizacji drogi już się zakończyły. Koszt robót to 504 961 zł. Powiat radomszczański uzyskał na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Exit mobile version