Modernizacja ZUOK w Płoszowie na finiszu

Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie powoli zbliża się do końca. Projekt został dofinansowany z środków unijnych.


PGK Radomsko realizuje projekt pn. „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie”, którego całkowity koszt wynosi ponad 52 mln zł, z czego blisko 24 mln zł pozyskano z środków Unii Europejskiej.

Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi znaczny wzrost przepustowości i efektywności w zakresie sortowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Dotychczasowy efekt prac oglądał prezydent Jarosław Ferenc. Po terenie zakładu oprowadzali prezes PGK Zbigniew Rybczyński i kierownik Łukasz Dryja.

Jestem pod wrażeniem zmian, jakie zaszły na terenie całego zakładu. Biurowiec stał się estetycznym i nowoczesnym budynkiem, który zapewni komfort zarówno pracownikom, jak i klientom przedsiębiorstwa. Natomiast nowoczesne technologie zastosowane pozytywnie wpłyną na osiągane przez spółkę wskaźniki recyklingu odpadów komunalnych – mówi prezydent Jarosław Ferenc.

Projekt obejmuje przede wszystkim rozbudowę i modernizację części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zakup „zero-emisyjnych” środków transportu,  specjalistycznego sprzętu technologicznego oraz wcześniej zrealizowaną budowę kompostowni.

Przypomnijmy, w zakres zadania wchodzi m. in. zaprojektowanie oraz wybudowanie następujących obiektów:

Exit mobile version