Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

Przez cały rok to oni dostarczali sportowych emocji i powodów do dumy, kiedy odnosili sukcesy podczas międzynarodowych i krajowych zawodów. Tych najlepszych z najlepszych – zawodników i ich trenerów – chce uhonorować Starostwo Powiatowe.


Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:

  • osób fizycznych –zrzeszonych w klubach sportowych lub stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę i działających na terenie powiatu radomszczańskiego – za prezentowany przez nie poziom i osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  • trenerów – prowadzących szkolenie zawodników klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej mających siedzibę i działających na terenie powiatu radomszczańskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  • innych osób: działaczy klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej, promotorów sportu lub organizatorów zawodów sportowych, wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie.

Urzędnicy przypominają o konieczności złożenia odpowiednich wniosków w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Radomsku w terminie do 15 listopada 2021 roku. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć sportowych kandydata uzyskanych w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2021 roku.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wszystkie osiągnięcia z przebiegu kariery, ale tylko w przypadku, kiedy wniosek składany jest do zarządu powiatu radomszczańskiego po raz pierwszy, a osiągnięcia w nim wskazane nie były jeszcze przedmiotem rozpatrywania przez zarząd  w poprzednich latach.


Czytaj też: Srebro i brąz dla Randori

Exit mobile version