NFZ uruchamia kolejne placówki dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym

Łódzki NFZ uruchamia kolejne placówki pierwszej pomocy dla dzieci i nastolatków w kryzysie psychicznym. Od 1 marca 2024 r. pomoc w ramach umowy z NFZ będą udzielały 3 nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Poprawią dostęp do leczenia w Łodzi i powiatach pabianickim i tomaszowskim.


Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny są podstawą nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pomocy udzielają tu specjaliści – psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Mogą tu zgłaszać się bez skierowania rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ośrodkach można skorzystać m.in. z porady psychologicznej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, wizyty, porady domowej lub środowiskowej. Praca ośrodków jest oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Dlatego ważne jest, aby ośrodek był jak najbliżej domu.

Od 1 marca w Łódzkiem pomocy na I poziomie będę udzielały 3 nowe ośrodki, w sumie w Łódzkiem będą 34 takie ośrodki, we wszystkich powiatach co najmniej po jednym. SP ZOZ przy Mielczarskiego 35 będzie 8 ośrodkiem I poziomu w Łodzi, natomiast w powiecie pabianickim i tomaszowskim pracują już ośrodki I poziomu, ale z analiz NFZ wynikało, że potrzebne jest ich wsparcie.

Od początku marca 2024 roku w Pabianicach przy ul. Marii Konopnickiej 39 A funkcjonuje nasz Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie, które zdobyliśmy w pracy z dziećmi i młodzieżą na przestrzeni kilku lat pozwoliło na wypracowanie indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, opracowanie sprawdzonych i skutecznych programów pomocy oraz wypracowanie procedur opartych na współczesnej wiedzy, wykwalifikowanej kadrze i współpracy całego zespołu. Wszystkie świadczenia zarówno dla dorosłych, jak i dla osób poniżej 18 roku życia są bezpłatne!

Ośrodek w Pabianicach jest to również wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci i młodzież, a także ich najbliżsi mogą uzyskać pomoc psychologa i psychoterapeuty, ale również pomoc terapeuty środowiskowego w miejscu zamieszkania i pozostałych strefach środowiska dziecka. Osobom objętym profesjonalną pomocą ośrodka w Pabianicach zapewniamy także kompleksowość pomocy, w tym w przypadku potrzeby – konsultację specjalisty psychiatry. Prowadzimy bowiem także Ośrodek II poziomu referencyjnego w Łodzi , gdzie lekarz psychiatra konsultuje bezpłatnie wszystkie dzieci wymagające specjalistycznej pomocy. W każdym naszym ośrodku staramy się, aby czas oczekiwania na wizytę był jak najkrótszy, ponieważ rozumiemy powagę problemów, z jakim nasi mali pacjenci zgłaszają się do naszych poradni – mówi Małgorzata Prystupa z NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego.

Analizujemy dostęp do leczenia dzieci w kryzysie psychicznym i sukcesywnie ogłaszamy konkursy ofert na te świadczenia. Od marca dołączają kolejne 3 ośrodki I poziomu, w kwietniu następne. Naszym priorytetem jest to, aby dziecko otrzymało pomoc jak najbliżej miejsca zamieszkania, żeby zdrowiało w swoim otoczeniu domowym i rówieśniczym – mówi A. Olsiński dyrektor ŁOW NFZ.

Depresja w Łódzkiem

Z raportu NFZ na temat depresji wynika, że w Polsce rośnie liczba pacjentów poniżej 18. r.ż. , którzy skorzystali z refundowanych leków przeciwdepresyjnych. W Łódzkiem w 2022 r. epizod depresyjny i zaburzenia depresyjne nawracające rozpoznano u 1803 dzieci w Łódzkiem w wieku od 10 do 19 lat, w tej grupie najczęściej chorowały dziewczynki – 1053 w wieku od 15 do 19 lat. W roku 2023 od stycznia do września epizod depresyjny i zaburzenia depresyjne nawracające 1404 dzieci od 10 do 19 lat, dziewczynki w wieku 15-19 lat chorowały najczęściej – 876 dziewczynek.

Zdarza się, że dziecko potrzebuje wsparcia w postaci leków przeciwdepresyjnych, od stycznia do maja 2023 r. leki przeciwdepresyjne (podgrupa farmakologiczna ATC) wypisano dla 4265 dzieci w wieku od 14 do 18 lat i 786 dzieci w wieku od 0 do 13 lat **.

*raport NFZ o depresji

** ezdrowie.gov.pl

Gdzie szukać pomocy?

Lista wszystkich placówek I, II i III poziomu psychiatrii dla dzieci TUTAJ.


Czytaj też: UTW Radomsko zaprasza na konferencję “Przemoc wobec osób starszych”

Exit mobile version