NIE MA CHĘTNYCH NA PRZEBUDOWĘ PARKU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO

Po raz kolejny nie udało się rozstrzygnąć przetargu na realizację drugiego etapu rewaloryzacji Parku Świętojańskiego w Radomsku. Magistrat przetarg unieważnił, ponieważ nie przystąpiła do niego żadna firma. To już drugi unieważniony przetarg na realizację tej inwestycji.

Do pierwszego przetargu przystąpiły dwie firmy. Zaproponowane przez nich kwoty przekraczały jednak przeznaczony na to zadanie budżet. Tym razem nie wpłynęła żadna oferta.

– Przetarg na wykonanie tego zadania został unieważniony ze względu na brak złożonych ofert. W najbliższym możliwym terminie Miasto Radomsko ogłosi kolejny przetarg. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe po wyłonieniu wykonawcy oraz po podpisaniu z nim umowy – informuje Karolina Turowska z biura prasowego Urzędu Miasta w Radomsku.

Drugi etap rewaloryzacji Parku Świętojańskiego zakłada przebudowę jego wschodniej części. W ramach realizacji inwestycji rozebrany ma zostać nieużywany budynek wraz z szaletem. Zlikwidowana będzie również stara nawierzchnia w jego bezpośrednim otoczeniu. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne, przy których zamontowanych będzie 95 ławek parkowych, 15 koszy na śmieci i 7 stojaków na rowery oraz 5 tablic dydaktycznych opisujących poszczególne drzewa lub zbiory roślinne – cenne i interesujące okazy flory. Wymienione zostanie oświetlenie – rewaloryzacja zakłada montaż opraw oświetleniowych ledowych oraz słupów oświetleniowych. W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną nasadzenia krzewów żywopłotowych, krzewów liściastych, traw ozdobnych, bylin oraz pnączy.

Na początku roku Urząd Miasta w Radomsku otrzymał na realizacje inwestycji dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Exit mobile version