Nie puść lasu z dymem! Niebezpieczne wypalanie traw oraz nieużytków rolnych

Wypalanie traw i nieużytków rolnych, rozniecanie ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystanie z otwartego płomienia, rzucanie niedopałków papierosów, to przykłady zachowań, które mogą doprowadzić do pożaru, którego ofiarami zostają ludzie, zwierzęta oraz mienie.


Szczególne narażone są lasy, w których bardzo sucha ściółka, jest podatna na najmniejsze źródło ognia. Wilgotność w lasach jest na krytycznym poziomie, co może okazać się początkiem tragedii, w której zagrożone jest nie tylko mienie, ale zdrowie i życie mieszkańców sąsiadujących z terenami leśnymi. Niestety statystyki są nieubłagane, a według nich za 90% pożarów lasów, odpowiedzialny jest człowiek.

Panująca na terenie Polski susza, stwarza zagrożenie pożarami. Nieostrożność, zapominanie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, nieumyślne i wreszcie umyślne działanie, które doprowadza do pożaru, może zakończyć się odpowiedzialnością za wykroczenie, ale także za przestępstwo, wtedy kiedy mamy do czynienia z pożarem, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. W takim przypadku, odpowiedzialny za to przestępstwo sprawca, musi liczyć się z zagrożeniem karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci reagują na wszelkie przejawy łamania obowiązującego prawa. Takim przykładem niedozwolonych zachowań jest wypalanie traw. Ryzyko jakie ze sobą niesie jest ogromne. Nagła zmiana kierunku wiatru może spowodować pożar, który przenosząc się na kompleksy leśne, okoliczne budynki mieszkalne czy gospodarcze, to gotowy przepis na tragedię – mówi Dagmara Mościńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Ale to nie koniec. Unoszący się dym, może również spowodować zagrożenie na drodze, wynikające z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu. Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń, a także ustawy o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo wysoka grzywna.

Scenariuszy zagrożeń pożarowych jest wiele. Pamiętaj:


Czytaj też: Wypadek w gminie Przedbórz. Kierowca wpadł w poślizg i auto dachowało [FOTO]

Exit mobile version