Niebawem ruszy nabór projektów do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego

W poniedziałek, 5 września rusza nabór projektów do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty można konsultować z pracownikami Urzędu Miasta w Radomsku.


Sprawdź czy Twój projekt:

  • Mieści się w kwocie 250 000 zł brutto
  • Można go zrealizować w ciągu roku
  • Jest ogólnodostępny, nie jest komercyjny
  • Nie narusza przepisów prawa
  • Jest zgodny z planami rozwoju miasta
  • Należy do zadań własnych gminy

Pomogą Ci w tym pracownicy Urzędu Miasta. Przez cały nabór możesz konsultować projekty z pracownikami poszczególnych wydziałów merytorycznych. We wtorki 6 i 13 września br. urzędnicy będą pełnić dyżur w UM do godz. 17.00.

Wydział Spraw Obywatelskich

Centrum Aktywności Społecznej: Wioletta Marcinkowska i Joanna Dryja

Wydział Edukacji i Kultury: Łukasz Berlanka

Wydział Informacji i Promocji: Wioletta Chrząszcz

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej: Paweł Fijałkowski, Anna Frankowska i Piotr Sobociński

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami: Marzanna Proszowska, Magdalena Kołek, Dariusz Kalinowski i Agnieszka Mądra

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku: Wioletta Fiszer

Wydział Rozwoju Miasta: Dorota Fares, Magdalena Kwarta i Katarzyna Krawczyk

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego: Michał Chodkowski, Marcin Haś i Maciej Skura

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomska ds. zieleni: Krystyna Golińska

Projekty będzie można składać:

  • drogą elektroniczną wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl
  • w formie tradycyjnej – składając kompletny wniosek w biurze podawczym w Urzędzie Miasta.

Bliższych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Exit mobile version