Nowe auto dla pensjonariuszy ŚDS-u w Radomsku


Dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych urząd miasta w Radomsku zakupił samochód dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku – na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy. Nowe auto przyjechało do placówki 8 listopada, a klucze do niego odebrał dyrektor ŚDS-u Zbigniew Piechowicz.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku.” Koszt zakupu wyniósł 264 450,00 zł, z czego 135 tys. zł stanowi dofinansowanie PFRON.

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego transportu części uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku z naruszoną sprawnością ruchową wymagających asysty w codziennym przemieszczaniu się oraz osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dotychczas placówka dysponowała pojazdem przeznaczonym do przewozu osób z niepełnosprawnościami, jednak z uwagi na jego zużycie (rok produkcji 2009) często ulegał awariom.

Nowy pojazd z pewnością przyczyni się do wzrostu komfortu mieszkańców miasta korzystających z usług ŚDS-u i wpłynie na znaczne obniżenie kosztów realizacji zadania.


Czytaj też: PUP w Radomsku zaprasza do współpracy w planowaniu kierunków szkoleń na rok 2024

Exit mobile version