Nowe wyposażenie pracowni logistycznej w Drzewniaku

Nowe wyposażenie pracowni logistycznej w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku czeka na uczniów szkoły.
Sprzęt czyli komputery z fotelami, ale też ławki i krzesła, to efekt udziału szkoły w Programie “Drzewniak stawia na kwalifikacje”. Projekt dofinansowany był z Funduszy Europejskich RPO WŁ na lata 2014-2020. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i doposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne.

Exit mobile version