OBRADOWAŁA RADA SPOŁECZNA PRZYCHODNI “PRO FAMILIA”

W piątek 20 grudnia w starostwie obradowała Rada Społeczna SP ZOZ ,,Pro Familia” w Radomsku.

– Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali budżet jednostki zaplanowany na 2020 rok. Zamknie się on kwotą 6 100 000 zł, zysk szacowany jest na poziomie ok. 7 500 zł. Podobnie, pozytywną opinię zyskały także korekty planu finansowego i inwestycyjnego na 2019 rok oraz plan inwestycyjny na 2020 rok. Dyrekcja ,,Pro Familii” planuje zakup dwóch spirometrów do badania wydolności układu oddechowego oraz modernizację systemu informatycznego przychodni – mówi Wioletta Bąk – Kempa rzecznik Starostwa Powiatowego w Radomsku. 

Placówka ma pod swą opieką 12 tysięcy pacjentów (600 z nich przybyło po zawieszeniu działalności POZ w Szpitalu Powiatowym w Radomsku).

 

Czytaj też: https://pulsradomska.pl/wyroby-medyczne-szybciej-i-latwiej-od-1-stycznia/

 

Exit mobile version