Oddali krew w rocznicę Powstania Warszawskiego

Stowarzyszenie Perspektywy wspiera akcję Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego. 2 sierpnia członkowie stowarzyszenia oddawali krew w radomszczańskim oddziale RCKiK w Łodzi.

Każda kropla krwi jest cennym darem zwłaszcza w okresie letnim. Radomszczanie zachęcają wszystkich do włączenia się do akcji oddawania krwi.

Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego, to akcja promująca oddawanie krwi połączona z pamięcią, o tych, którzy przelali krew w obronie Ojczyzny. W ramach akcji organizatorzy wspierają regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, upowszechniając idee oddawania krwi w ramach pomocy najbardziej jej potrzebujących. Upowszechniają także patriotyczne postawy i pamięć o bohaterskiej walce o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Polskę.


Exit mobile version