Opłaty za wywóz śmieci idą w górę. Radni przyjęli nowe stawki

Radomszczan czekają podwyżki opłat za śmieci. Na dzisiejszej sesji radni zaakceptowali nowe stawki. Zgodnie z przyjętym planem od sierpnia stawka za osobę wzrośnie z 16 do 24 zł miesięcznie (48 zł w przypadku niesegregowania odpadów).

W większości miast w Polsce stawki są wyższe, nawet w gminach, które obsługuje PGK mieszkańcy płacą więcej. W styczniu rozmawialiśmy o podwyżkach, wówczas radni zadecydowali o tym aby stawki wzrosły w połowie roku. Nowa stawka będzie jedną z najniższych w Polsce.  Ze względu, że PGK jest spółką miejską, świadczy usługi po kosztach, dzięki czemu radomszczanie płacą mniej. Jeśli nic się na rynku się nie zmieni, to ta stawka będzie obowiązywać do końca mojej kadencji – tłumaczył prezydent Jarosław Ferenc.

Zmienił się także regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Od 1 stycznia 2022 roku od mieszkańców Radomska będzie odbierany popiół, jako osobna frakcja odpadów komunalnych. Odbiór popiołu w okresie grzewczym (od października do kwietnia) będzie odbywał się raz w miesiącu według harmonogramu, a latem jeden raz – w lipcu. Od radomszczan odbierana będzie również odzież (8 razy w roku).

Zgodnie z podjętą uchwałą podniesione będą również maksymalne stawki za odbiór odpadów dla przedsiębiorców. W tym przypadku zmiana górnych stawek nie musi oznaczać natychmiastowych podwyżek. Podnosimy maksymalne stawki dla przedsiębiorców aby zachować konkurencyjność na rynku – tłumaczą przedstawiciele PGK.


Regionalna Izba Przedsiębiorców i Cech Rzemieślników wystosowali do prezydenta pismo, w którym wyrazili sprzeciw wobec tak radykalnego wzrostu cen.

Okres od 20 marca jest wyjątkowy. Nigdy wcześniej nie przyszło nam się mierzyć z pandemią i to na tak szeroką skalę. Przedsiębiorców codziennie dotyka bieżący wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, niejednokrotnie koszty są tak wysokie, że prowadzenie działalności przestaje być opłacalne. Wiele firm staje przed dylematem czy nie zamknąć biznesu. Rozumiemy argumenty firm PGK i Remondis, jednak wzrost kosztów dotyczy wszystkich firm, nie tylko podmiotów zajmujących się usuwaniem odpadów. Zwracamy się z prośbą o utrzymanie obowiązujących stawek, do czasu, aż na dobre ustabilizuje się sytuacja spowodowana pandemią – tłumaczą przedstawiciele Cechu Rzemieślników.


Ostatnią podwyżkę śmieci wprowadzono w Radomsku na początku 2020 roku. Wówczas stawka wzrosła 10,50 do 16 zł. Teraz radomszczanie będą płacić 24 zł od osoby. Ceny śmieci rosną w całym kraju. Przedstawiciele firm odbierających odpady tłumaczą podwyżki wyższymi kosztami odbioru i składowania śmieci.

Główną składową jest opłata marszałkowska, która na przestrzeni lat wzrasta drastycznie. Rosną również koszty pracowników i energii. W chwili obecnej gospodarka odpadami dotarła do punktu krytycznego – mówił Łukasz Dryja, kierownik PSZOK w Płoszowie.

Ostatnia regulacja maksymalnych stawek dla przedsiębiorców była 30 stycznia 2019 roku, wówczas pierwszą podwyżkę odnotowano w maju, druga podwyżka spowodowała osiągnięcie maksymalnego pułapu stawek.  W tym roku na pewno PGK nie podniesie cen dla przedsiębiorców, jeśli spółki konkurencyjne podwyższają ceny to zapraszamy do PGK – tłumaczył Jacek Gębicz.

Uchwały dotyczące określenia maksymalnych stawek dla przedsiębiorców i podwyżek dla radomszczan przyjęto po burzliwej dyskusji 12 głosami. Radni Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciw.

Maksymalne stawki dla przedsiębiorców:


Exit mobile version