Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowne wzrosty stanów wody!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu ostrzegają o możliwości wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody w Zlewni dopływów Warty na terenie województwa łódzkiego.

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Lokalnie możliwe także wzrosty do strefy stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze  burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny,  punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie  hydrologiczne ze  strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich) – wyjaśnia dyżurny synoptyk hydrolog Maciej Jęch.


Czytaj też: Dziś możliwe burze z gradem

Exit mobile version