PATRIOTYZM JUTRA. DO 6 MARCA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Do 6 marca można składać wnioski o dotację na projekty z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera niekomercyjne inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Program jest skierowany w szczególności do organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), muzeów regionalnych, domów i lokalnych centrów kultury, bibliotek.
Budżet programu: 4.000.000,00 zł. Więcej informacji tutaj

Exit mobile version