Pierwsza pomoc. Nie bój się ratować komuś życia

Dziś Środa z profilaktyką poświęcona pierwszej pomocy. Według badań CBOS 67% Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy. Tylko 19% respondentów jest całkowicie pewnych swoich umiejętności w tym zakresie.

Średni czas od momentu wezwania karetki do przyjazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia wynosi 8 minut w mieście i ok. 15 minut na terenach poza miastem.


Co zrobić zanim dotrze karetka ?

Pierwsza pomoc to udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia życia do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Życie poszkodowanego lub ofiary wypadku często zależy od świadków i ich umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Pozycja boczna bezpieczna w 4 krokach

fot. Pixabay

Automatyczny defibrylator AED

AED to automatyczny defibrylator. Urządzenie to po włączeniu instruuje użytkownika jak i co powinien po kolei zrobić – jak podłączyć elektrody do ciała poszkodowanego oraz czy są wskazania do przeprowadzenia reanimacji (przepuszczenie impulsu elektrycznego przez ciało poszkodowanego).

Polecenia są wydawane prostymi zdaniami w sposób zrozumiały. Należy wykonywać wszystko starannie, jednak stosunkowo szybko.

Uwaga! Urządzenie przepuszcza impuls elektryczny i jeżeli mówi „Proszę odsunąć się od poszkodowanego” to należy niezwłocznie to uczynić.

Urządzenie nie zadziała, jeżeli poszkodowany nie wymaga reanimacji.


Pierwsza pomoc w trakcie COVID-19

Podczas pandemii COVID-19 załóż, że każdy poszkodowany jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i zastosuj się do odpowiednich zaleceń:


Czytaj też: Z Kartą Seniora taniej w Aquarze

Exit mobile version