Pierwszą wirtualną strzelnicę w powiecie radomszczańskim otwarto w ZSP w Kamieńsku [FOTO]

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku otwarto nowoczesną wirtualną strzelnicę. Pracownia będzie służyła głównie uczniom klas mundurowych do realizowania szkoleń strzeleckich w oparciu o wirtualną rzeczywistość.


Uroczystości z okazji otwarcia wirtualnej strzelnicy odbyły się 23 lutego. Pracownia powstała dzięki zgłoszeniu przez gminę Kamieńsk do konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”, ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Wirtualna strzelnica powstała dzięki dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego MON oraz wkładzie własnym gminy. Wysokość udzielonej dotacji to 160.369,78 zł, przy całkowitych kosztach realizacji w wysokości 202.299, 73 zł. Wkład własny gminy wyniósł 41.929,95zł.

Pracownia będzie służyła głównie uczniom klas mundurowych do realizowania szkoleń strzeleckich w oparciu o wirtualną rzeczywistość. Z zakupionego systemu będą mogli korzystać również uczniowie szkół ponadpodstawowych, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa oraz mieszkańcy gminy.

Strzelnica wirtualna pozwoli na realizację podstawy programowej z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie strzelania. Ponadto wirtualna strzelnica wzbogaci ofertę dydaktyczną szkoły, w której klasy mundurowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Wydarzenie było również świetną okazją do tego, aby zaproszeni przedstawiciele policji oraz jednostek wojskowych zaprezentowali specyfikę swojej pracy oraz sprzęt wojskowy, zachęcając uczniów do podjęcia pracy w służbach mundurowych w przyszłości.

Obiekt ma za zadanie przygotowanie uczniów klas głównie mundurowych do dalszej ścieżki zawodowej. Doświadczenie jakie zdobędą na takiej strzelnicy, z pewnością przyda się, gdy będą już słuchaczami szkoły policji. Zawsze chętnie czekamy na kandydatów, którzy mają solenne podstawy merytoryczne i praktyczne przed kursem podstawowym. Tacy kandydaci dużo łatwiej przechodzą adaptację w zawodzie – mówi asp. Agnieszka Kropisz z KPP w Radomsku.


Czytaj też: „Zima wierszem malowana” konkurs recytatorski dla przedszkolaków w MDK Radomsko [FOTO]

Exit mobile version